ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΛΕΝΟΥΜ (ΡΑΒΔΩΤΟΙ)