ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 90° (ΡΑΒΔΩΤΕΣ)