ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 45° (ΡΑΒΔΩΤΕΣ)